EKOEKO s.r.o - projekční a inženýrská kancelář
www.ekoeko.cz
 
|

HISTORIEV roce 1990 byla založena firma Ing. Miloš Kratochvíl - EKOEKO, jejíž pozdější transformací v roce 1998 vznikla firma EKOEKO s.r.o. Od svého založení prochází firma neustálým vývojem, v němž se ujasňuje firemní filozofie, rozsah zaměření činnosti a firemní cíle. Za dobu své existence si firma EKOEKO s.r.o. vybudovala pevné místo v oblasti projekčních kanceláří v oboru vodního hospodářství v České Republice. Za dobu působnosti firmy je možné doložit mnoho referenčních staveb, které jsou v současné době v provozu nebo jsou rozestavěné. Je možné prokázat, že po převzetí některých zakázek naší firmou došlo k výrazným úsporám stavebních nákladů a lepším provozním podmínkách projektovaných staveb. Tyto výsledky pramení z firemní filozofie, zkušenosti a pružnosti našich pracovníků.
Spolupracujeme se specializovanými firmami, které pro nás přednostně zajišťují geodetické práce, inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, ASŘ, vzduchotechniku a další obory. Všechny spolupracující firmy a společnosti jsou na vysoké úrovni.
Mezi vybavení firmy patří nejmodernější dostupná výpočetní technika potřebná pro vypracování předmětné zakázky. Firma disponuje výkonnými grafickými pracovními stanicemi, kancelářskými počítači a moderními zařízeními pro výstupy ze všech potřebných formátů.

---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)