ekoeko@ekoeko.cz
+420 385 775 111
Senovážné nám. 1,370 01 Č.Budějovice

O firmě

Jsme projektová a inženýrská kancelář činná v oblasti vodního hospodářství Zhotovujeme projekty všech stupňů - čistíren odpadních vod, úpraven pitných vod, kanalizací, vodovodů a vodojemů a dalších vodohospodářských objektů a zařízení. V rámci komplexních služeb zajišťujeme inženýrskou činnost pro vydání územních a stavebních povolení, zpracování rozpočtů a výkazů výměr a u vybraných druhů projektů se podílíme na zpracování podkladů k žádostem o dotace z veřejných prostředků.

Firma EKOEKO byla založena již v roce 1990. Transformace na společnost s ručením omezeným proběhla v roce 1998. Za dobu své existence si firma EKOEKO s.r.o. vybudovala pevné místo v oblasti projekčních kanceláří v oboru vodního hospodářství v České republice,což dokládá velké množství realizovaných referenčních staveb.