ekoeko@ekoeko.cz
+420 385 775 111
Senovážné nám. 1,370 01 Č.Budějovice

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD DO 10.000 EO

Chvaletice

2022

Modernizace ČOV 3000 EO. Investiční náklady cca 12 mil. Kč.

 

Lipno nad Vltavou

2021

Intenzifikace ČOV 9000 EO. Dostavba a modernizace stávající ČOV, intenzifikace pomocí membránové technologie. Projektová příprava dokončena r. 2021.

 

Kamenice

2021

Intenzifikace ČOV 7.500 EO. Technologická část DSP 2017, DPS 2019. Realizace dokončena 2021. Investiční náklady 80 mil. Kč.

 

Chýnov

2021

Modernizace ČOV 3250 EO. Stavba řeší modernizaci stávající ČOV Chýnov a doplnění technologie čištění. Investiční náklady 37 mil. Kč.

 

Bechyně

2020

Intenzifikace ČOV 7.500 EO. Rozpočtové náklady 49 mil. Kč. Rekonstrukce části stávajících a výstavba nových objektů včetně technologického vybavení.

 

Stachy

2020

Nová ČOV 1950 EO a výstavba oddílné kanalizace v částech obce (osadách) Michalov, Jáchymov a Jaroškov, doplnění kanalizace a dostavba vodovodních řadů.

 

Černá v Pošumaví

2019

Modernizace ČOV 3300 EO. Řešení kapacity stávající čistírny odpadních vod ve vztahu k současnému zatížení z obce Černá v Pošumaví a zatížení, přivedenému ve výhledu z osady Horní Planá, Hůrka - nádraží. Investiční náklady 10,6 mil. Kč.

 

Dlouhá Lhota

2018

Nová ČOV 400 EO. Součástí stavby je oddílná splašková kanalizace v obci. Investiční náklady 40 mil. Kč.

 

Stará Hlína

2017

Nová ČOV 304 EO včetně kanalizační stoky a čerpací stanice splaškových vod. Rozpočtové náklady 41 mil. Kč.

 

Rožmberk nad Vltavou

2017

Intenzifikace a modernizace ČOV.

 

Loučovice

2012

Nová ČOV. Návrhová kapacita 2160 EO.

 

Dačice

2015

Modernizace technologie hrubého předčištění a dosazovacích nádrží městské ČOV. Kapacita 4100EO. Součástí modernizace je výměna šnekového čerpadla, osazení souboru dávkování síranu železitého, osazení provzdušovacího zařízení do denitrifikační nádrže jedné linky a úpravy elektroinstalace včetně ASŘ. Náklady 10 mil. Kč.


Týniště nad Orlicí

2015

Intenzifikace a modernizace ČOV. Návrhová kapacita 5 400 EO. Bilanční přítok odpadních vod je 1 200 000 m3/rok. Náklady 31.7 mil. Kč.Nový Bydžov

2008

Rekonstrukce stávající ČOV. Návrhová kapacita 9.500 EO.

 

Nová Včelnice

2006

Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 50 mil. Kč včetně kanalizace. Jedná se o novou ČOV s návrhovou kapacitou 2.150 EO včetně strojního odvodnění kalů.

 

Katovice

2004-2005

Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 24 mil. Kč včetně kanalizace a včetně povodňové čerpací stanice (objem 250 l/sec.). Jedná se o novou ČOV v areálu stávající s návrhovou kapacitou 1.600 EO.

 

Týn nad Vltavou

2003-2004

Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 16 mil. Dotace SFŽP. Jednalo se o rekonstrukci stávající ČOV za provozu s návrhovou kapacita 6.500 EO.

Psáry

2003-2004

Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 20 mil. Kč. Dotace KÚ Středočeského kraje. Jedná se o novou ČOV s návrhovou kapacitou 3.600 EO.

Střítež

2003

Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 6,5 mil. Kč. Jedná se o novou ČOV s návrhovou kapacita 550 EO.

Božejov

2003

Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 11 mil. Dotace SFŽP. Jednalo se o rekonstrukci stávající ČOV za provozu. Návrhová kapacita ČOV je 1.050 EO.

Ledenice

2001-2003

Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 16 mil. Dotace SFŽP. Výstavba zcela nové ČOV s návrhovou kapacita 1.750 EO.

Rodvínov

2002

Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady včetně kanalizace 15 mil. Kč. Jedná se o novou ČOV s návrhovou kapacitou 500 EO. Současně řešena i kanalizace.

Trhové Sviny

2001-2002

Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 20 mil. Kč. Dotace SFŽP. Výstavba nové ČOV v areálu stávající s návrhovou kapacitou 4.000 EO.

Březová

2001-2002

Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 14,5 mil. Kč, dotace MZ ČR. Rekonstrukce původní ČOV bez přerušení provozu. Návrhová kapacita je 3.300 EO.

Chlumčany

2001

Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 10 mil. Kč. Dotace SFŽP. Doba realizace 2001. Výstavba nové ČOV v areálu stávající. Návrhová kapacita ČOV je 2.500 EO.

Vyšší Brod

2000-2001

Rozpočtové náklady ČOV a kanalizace 35 mil. Kč. Stavba financována z SFŽP ČR. Návrhová kapacita 3.750 EO.

Sázava nad Sázavou

2000-2001

Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 35 mil. Kč, dotace SFŽP. Doba realizace rok 2000-2001. Jednalo se o výstavbu nové ČOV s návrhovou kapacitou 5.100 EO.

Jarošov nad Nežárkou

2000-2001

Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 10 mil. Kč, dotace od "Agentury ochrany přírody" pro drobné akce. Návrhová kapacita ČOV je 1.100 EO. Jednalo se o výstavbu nové ČOV.

Frymburk

2000

Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 33 mil. Kč, dotace PHARE. Návrhová kapacita ČOV je 5.600 EO. Jednalo se o výstavbu nové ČOV v areálu a rekonstrukci stávající ČOV bez přerušení provozu.

Písečné nad Dyjí

1999-2000

Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 14 mil. Kč, dotace PHARE. Návrhová kapacita ČOV je 535 EO. ČOV je v provozu. Součástí stavby je i kanalizace s čerpací stanicí.

Netolice

1996-1997

Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 33 mil. Kč, dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 2.800 EO. Stavba je v trvalém provozu. Čistírna této velikosti je vybavena automatickým řídícím systémem s PC. Součástí stavby je rozsáhlá kanalizace.

Lipno nad Vltavou

1993-1996, 2015, 2017

Generální projektant. Projekt zadán přímo. Rozpočtové náklady 23 mil. Kč, přímá dotace. Návrhová kapacita ČOV je 6.000 EO. ČOV je umístěna na hranici 1. PHO vodního zdroje. ČOV je v trvalém provozu (1996). Nové kalové hospodářství (2015). Nová dmychárna (2017).

Suchdol nad Lužnicí

1994-1995

Generální projektant, kompletní inženýrská činnost. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 52 mil. Kč, dotace SFŽP, realizace I. Návrhová kapacita ČOV je 4.830 EO. Neobyčejně složité podmínky výstavby na břehu Luľnice v těsném kontaktu s centrálním vodáckým tábořištěm. ČOV je v trvalém provozu. Součástí stavby je rozsáhlá kanalizace v celé obci.

Vimperk

1994-1995

Generální projektant, kompletní inženýrská činnost. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 34 mil. Kč, dotace SFŽP. V tomto případě se jednalo o změnu původního návrhu jiné firmy. Součástí stavby je rozsáhlá kanalizace v celém městě. ČOV je v trvalém provozu. V současnosti připravena projektová dokumentace na rozšíření kapacity na 10.500 EO.

Černá v Pošumaví

1992-1993

Generální projektant stavby. Projekt zadán přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 47 mil. Kč, dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 3.300 EO. Složité základové podmínky, lokalizace v centru obce, složitý kanalizační systém i z odlehlých lokalit a tábořišť. ČOV je již v trvalém provozu a dosahuje vynikajících výsledků čištění včetně ekonomických provozních parametrů.