ekoeko@ekoeko.cz
+420 385 775 111
F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 Č.Budějovice

Vodovody

Paseky

2021

Výtlak od vrtu po stávající vodovod v délce 0,9km. Invesiční náklady 9 mil. Kč.

 

Zlukov - Sv. Anna  6.etapa

2021

Sanace vodovodního řadu DN 400 v celkové délce cca 6 km. Investiční náklady cca 63 mil. Kč.

 

Lipno nad Vltavou - vodovod II. tlakové pásmo

2020

Vodovodní řady DN 80-200, celková dl. cca 2,4km, VDJ 2x300 m3. Invesiční náklady cca 22 mil. Kč.

 

Mirkovice

2019

Rekonstrukce vodovodu DN300 v délce 0,3km. Investiční náklady 12 mil. Kč.

 

Lannova třída (Č. Budějovice)

2010

Obnova povrchů a podzemních inženýrských sítí jedné z významných městských tepen propojující historické centrum a nádraží (vodovod DN100-300 v délce cca 1 km, kanalizace DN300-1200 v délce cca 0.5 km).

Ledenická (Č. Budějovice)

2010

Realizace stavebních úprav Ledenické ulice v I. - III. etapě představovala komplexní obnovu povrchů a podzemních inženýrských sítí dopravně nejzatíženější komunikace na jihovýchodním okraji města Č. Budějovice. (vodovod DN80-200 v délce cca 1.7 km, kanalizace DN250-1000 v délce cca 2.5 km).
Celkový objem investic 134.000.000,- Kč bez DPH, podíl vodohosp. investic 64.000.000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce řadů (Č. Budějovice)

2009

Rekonstrukce přívodních vodovodních řadů 1., 3., 6., 7., 8., 9. a 10. etapa. Výměna starých ocelových a osinkocementových řadů DN 500 do Českých Budějovic za nové z tvárné litiny DN 500 cca 3.500 m. Náklady stavby: cca 40 mil. Kč. Doba realizace: postupně se realizuje od r. 2000.