ekoeko@ekoeko.cz
+420 385 775 111
F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 Č.Budějovice

Kanalizace

Hlinecká ulice (Č. Budějovice)

2020

Rekonstrukce povrchů a podzemních inženýrských sítí v délce cca 0,4 km. Investiční náklady cca 24 mil. Kč.

ZTV Rožnov U školy (Č. Budějovice)

2017

Realizace kanalizace, vodovodu a komunikací a zpevněných ploch v délce cca 1 km. 

 

ZTV Včelná

2014

Realizace kanalizace, vodovodu a komunikací, zpevněných ploch a retenční dešťová zdrž. ZTV pro 99 RD Investiční náklady cca 51 mil. Kč.

 

Lannova třída (Č. Budějovice)

2010

Obnova povrchů a podzemních inženýrských sítí jedné z významných městských tepen propojující historické centrum a nádraží (vodovod DN100-300 v délce cca 1 km, kanalizace DN300-1200 v délce cca 0.5 km).


Ledenická (Č. Budějovice)

2010

Realizace stavebních úprav Ledenické ulice v I. - III. etapě představovala komplexní obnovu povrchů a podzemních inženýrských sítí dopravně nejzatíženější komunikace na jihovýchodním okraji města Č. Budějovice. (vodovod DN80-200 v délce cca 1.7 km, kanalizace DN250-1000 v délce cca 2.5 km).
Celkový objem investic 134.000.000,- Kč bez DPH, podíl vodohosp. investic 64.000.000,- Kč bez DPH


ZTV Husova kolonie (Č. Budějovice)

2010

Stavba navazuje na komunikační stavbu „I/34 – Propojení dopravních okruhů České Budějovice“. Jejím účelem je přivedení pitné vody do území přilehlého k této stavbě, odkanalizování území a provedení nezbytných úprav na Pilmanově rybníku.


Město České Budějovice

1999 - 2000

Kanalizace ul. Plavská. Délka ražené části cca 400 m, DN 1000, hloubená část cca 400 m, DN 800 - 1000.
Náklady stavby: cca 28 mil. Kč.

Město České Budějovice

1998 - 1999

Kanalizační sběrač v ul. Schneiderova. Délka cca 390 m, DN 1200 - 1400 prováděného ražbou.
Náklady stavby: cca 19 mil. Kč.

Město České Budějovice

1998

Kanalizační sběrač v ul. A. Kříže. Délka 550 m DN 600 - 1200.
Náklady stavby: cca 7.5 mil. Kč.

Město České Budějovice

1995-1996

Hlavní kanalizační přivaděč k ČOV, úsek Š1 - Š30, délka cca 3000 m, DN 2200.
Náklady stavby: cca 250 mil. Kč.

Město Horažďovice

1993-1994

Kanalizace DN 300 - DN 1000 včetně protlaků pod ČD o profilu DN 1200 v délce cca 90 m.
Náklady stavby: 50 mil. Kč.

Za dobu existence firmy byly vyprojektovány desítky čerpacích stanic odpadních vod od nejmenších (charakteru domovních) až po největší o výkonu 600l/s. Stanice jsou součástí kanalizačních sítí včetně vstupních kanalizačních stanic na ČOV.