ekoeko@ekoeko.cz
+420 385 775 111
Senovážné nám. 1,370 01 Č.Budějovice

Úpravny vod

 

Písek

2019

Nová úpravna vody v areálu vodojemu Hradiště včetně souvisejících objektů čerpací stanice, trafostanice přítokových potrubí. Navrhovaná kapacita 70 l/s.

Chotěšov

2018

Rekonstrukce stávajícího areálu včetně nového sdruženého objektu úpravny vody a vodojemu. Navrhovaný výkon 9 l/s.

Vimperk

2014

Úpravna vody Vimperk Brloh - úpravy technologických linek a modernizace. Navrhovaná kapacita 20 l/s.

Přeštice

2017

Nová úpravna vody a rekonstrukce a opravy stávajícíh objektů akumulace vody a nové komunikace. Navrhovaná kapacita je 20 l/s.

Landštejn

2017

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody - výměna stávajícího technologického zařízení pro tlakovou filtraci s nezbytnou úpravou potrubních rozvodů včetně stavebních úprav.

Janov

2011

Modernizace technologického vystrojení a související rozsah stavebních úprav původních konstrukcí. Návrhový výkon úpravny je 12 – 25 l/s. Náklady stavby cca 16.1 mil. Kč.

Dobřany

2009

Projekt rekonstrukce pro stavení povolení. Kapacita úpravny cca 2100 m3/den. Odstranění železa a manganu.

Lužnice

2009

Generální projektant. Rekonstrukce úpravny vody s kapacitou 110 m3/den. Složitá třístupňová úprava.

České Budějovice - ÚV, zdroj vody


2008

Generální projektant. Zadáno přímou volbou. Nový zdroj podzemní vody a úpravna vody v Českých Budějovicích. Výkon cca 80 l/s.

Vyšší Brod - vodní zdroje, ÚV

2005-2006, 2020

Generální projektant. Zadáno přímou volbou. Úprava podzemní a povrchové surové vody. Výkon 500 m3/den. Rozpočtové náklady 29 mil. Kč. Dplnění membrán pro úpravu povrchových vod (2020)

2020 

Doplnění membrán - instalace membránové linky na úpravu povrchových vod a úpravy na objektu ÚV.

Milence

2005

Generální projektant. Rozpočtové náklady 29 mil. Kč. Rekonstrukce filtrace a dávkování chemikálií.

 

Strašice

2003

Generální projektant. Zadáno přímou volbou. Zahuštění a odvodnění vodárenských kalů z úpravárenského procesu. Výkon 80l/s – 290 m3/den. Rozpočtové náklady 6 mil. Kč. Stavba je v trvalém provozu.

Sušice

2002-2003

Úpravna vody + dochlorace. Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady: 58 mil. Kč. Dotace z MZ. Kapacita 50 l/s. Úprava povrchové vody ze dvou zdrojů.

České Budějovice - nemocnice

2000

Úpravna vody s kapacitou 40 l/s surové vody z podzemního vrtu. Technologie na odstranění železa a manganu z vody. Součástí jsou dvě tlakové stanice pro dodávku vody pro Nemocnici a sítě města České Budějovice. Náklady stavby: cca 30 mil Kč.