ekoeko@ekoeko.cz
+420 385 775 111
F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 Č.Budějovice

Úpravny vod

Horažďovice

2021

Projekt pro územní rozhodnutí. Výstavba nových vrtů, čerpací stanice surové vody, úpravna vody s kapacitou 22 l/s, odsdtranění železa, manganu a arzenu.

 

Hradec Králové

2020

Projekt 2.etapy modernizace a intenzifikace úpravny vody. Návrh druhé flotační jednotky, rekonstrukce 4ks otevřených filtrů, úprava čerpání surové vody a  chemické hospodářství. Kapacita 250l/s.

2018

Projekt rekonstrukce třetího stupně úpravy - tlakové filtry ss náplní GAU. Kapacita 150l/s.

 

Vyšší Brod - vodní zdroje, ÚV

2020 

Doplnění membrán - instalace membránové linky na úpravu povrchových vod a úpravy na objektu ÚV.

2005-2006

Úprava podzemní a povrchové surové vody. Výkon 500 m3/den. Rozpočtové náklady 29 mil. Kč.

 

Písek

2019

Nová úpravna vody v areálu vodojemu Hradiště včetně souvisejících objektů čerpací stanice surové vody, výtlaků, trafostanice. Navrhovaná kapacita 75 l/s. Třístupňová úprava - flotace, filtrace, filtrace GAU.

 

Bělohrad

2018

Úprava podzemní vody z trojice vrtů. Snížení agresivity vody odvětráním oxidu uhličitého a dávkováním sody. Dostavba akumulace upravené vody a nová čerpací stanice. Navrhovaný výkon cca 45 l/s.

 

Chotěšov

2018

Nový sdružený objekt úpravny vody a vodojemu. Navrhovaný výkon 9 l/s.

 

Landštejn

2017

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody. Úprava povrchové vody z údolní nádrže dvoustupňovou koagulační filtrací, odstranění manganu, filtrace vody na GAU. Kapacita 65l/s.

 

Klíčava

2016 - 2017

Modernizace stávající úpravny vod. Insatalce flotace do prvního stupně úpravy, chemické hospodářství, třetí stupeň úpravy - filtrace GAU. Kapacita 140 l/s. Investiční náklady 55 mil. Kč.

 

Horka

2011 - 2015

Rekonstrukce čtveřice otevřených filtrů, osazení nového drenážního systému, rekonstrukce čerpání upravené vody do spotřebiště. Kapacita úpravy - provozní výkon 100 - 200 l/s.

 

Vimperk

2014

Úpravna vody Vimperk Brloh.  Dvoustupňová úprava povrchové vody. První separační stupeň lamelový usazovák, druhý stupeň otevřené filtry s náplní spékaných jílů. Přímé stvrzování dávkováním vápenné vody a oxidu uhličitého. Navrhovaná kapacita 20 l/s.

 

Strašice

2003, 2013

Zahuštění a odvodnění vodárenských kalů z úpravárenského procesu. Výkon úpravny 80l/s. Výstavba nového vápenného hospodářství (příprava vápenného mléka a vápenné vody) a nové chemické hospodářství.

 

Přeštice

2011

Nová úpravna podzemní vody, odstranění železa a manganu, rekonstrukce a opravy stávajícíh objektů akumulace vody a nové komunikace. Navrhovaná kapacita je 20 l/s.

 

Janov

2011

Modernizace technologie stávajcí úpravny podzemních vod (odstranění železa a manganu) a související rozsah stavebních úprav původních konstrukcí. Návrhový výkon úpravny je 12 – 25 l/s. Náklady stavby cca 16.1 mil. Kč.

Dobřany

2009

Projekt rekonstrukce pro stavení povolení. Kapacita úpravny cca 2100 m3/den. Odstranění železa a manganu.České Budějovice - ÚV, zdroj vody

2008

Nový zdroj podzemní vody a úpravna vody v Českých Budějovicích. Odstranění železa a manganu. Výkon cca 80 l/s. Součástí i výstavba nových hlubiných vrtů, výtlaků surové a upravené vody.

Milence

2005

Rozpočtové náklady 29 mil. Kč. Rekonstrukce filtrace a dávkování chemikálií. Instalace nového drenážního systému do otevřených filtrů s plochou cca 200m2 .

 

Sušice

2002-2003

Úpravna vody + dochlorace.  Rozpočtové náklady: 58 mil. Kč. Kapacita 50 l/s. Úprava povrchové vody ze dvou zdrojů.

 

České Budějovice - nemocnice

2000

Úpravna vody s kapacitou 40 l/s surové vody z podzemního vrtu. Technologie na odstranění železa a manganu. Náklady stavby: cca 30 mil Kč.