ekoeko@ekoeko.cz
+420 385 775 111
Senovážné nám. 1,370 01 Č.Budějovice

Úpravny vod

 

Janov

2011

Modernizace technologického vystrojení a související rozsah stavebních úprav původních konstrukcí. Návrhový výkon úpravny je 12 – 25 l/s. Náklady stavby cca 16.1 mil. Kč.

Dobřany

2009

Projekt rekonstrukce pro stavení povolení. Kapacita úpravny cca 2100 m3/den. Odstranění železa a manganu.

Lužnice

2009

Generální projektant. Rekonstrukce úpravny vody s kapacitou 110 m3/den. Složitá třístupňová úprava.

České Budějovice - ÚV, zdroj vody


2008

Generální projektant. Zadáno přímou volbou. Nový zdroj podzemní vody a úpravna vody v Českých Budějovicích. Výkon cca 50 l/s.

svazek obcí Lipensko - skupinový vodovod a ÚV

2008

Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Asi 50 km vodovodu DN 150-200. Vodojem, úpravna vody, AT stanice. Rozpočtové náklady 180 mil. Kč. Projekt pro SP dokončen v roce 2003.

Vyšší Brod - vodní zdroje, ÚV

2005-2006

Generální projektant. Zadáno přímou volbou. Úprava podzemní a povrchové surové vody. Výkon 500 m3/den. Rozpočtové náklady 29 mil. Kč. V současné době je ve stupni povolení stavby a zpracované zadávací dokumentace.

Milence

2005

Generální projektant. Rozpočtové náklady 29 mil. Kč. Rekonstrukce filtrace a dávkování chemikálií.

Nýrsko

2004-2005

Generální projektant. Rozpočtové náklady 29 mil. Kč. Rekonstrukce mísení a filtrace, doplnění řídícího systému. Kapacita 200 l/s.

Strašice

2003

Generální projektant. Zadáno přímou volbou. Zahuštění a odvodnění vodárenských kalů z úpravárenského procesu. Výkon 80l/s – 290 m3/den. Rozpočtové náklady 6 mil. Kč. Stavba je v trvalém provozu.

Sušice

2002-2003

Úpravna vody + dochlorace. Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady: 58 mil. Kč. Dotace z MZ. Kapacita 50 l/s. Úprava povrchové vody ze dvou zdrojů.

České Budějovice - nemocnice

2000

Úpravna vody s kapacitou 40 l/s surové vody z podzemního vrtu. Technologie na odstranění železa a manganu z vody. Součástí jsou dvě tlakové stanice pro dodávku vody pro Nemocnici a sítě města České Budějovice. Náklady stavby: cca 30 mil Kč.