ekoeko@ekoeko.cz
+420 385 775 111
Senovážné nám. 1,370 01 Č.Budějovice

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD NAD 10.000 EO

AČOV Tábor

2010-2014

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele. Intenzifikace stávající technologické linky AČOV. Přiváděné zatížení ČOV je cca 95.000 EO. Rozpočtové náklady 187 mil. Kč.

Kladno Vrapice

2012

Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV za provozu. Přiváděné zatížení ČOV je cca 70.000 EO. Rozpočtové náklady 88 mil. Kč.

Tábor Klokoty

2012

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a výběr zhotovitele. Intenzifikace stávající ČOV. Přiváděné zatížení ČOV je cca 16.000 EO. Rozpočtové náklady 9 mil. Kč.

Pardubice

2007-2013

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (2007) a stavební povolení (2008) a výběr zhotovitele (2009). Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV pro čištění vod z města a závodu SYNTESIA. Přiváděné zatížení ČOV je cca 220.000 EO.

Svitavy 2008-2010

Generální projektant. Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele. Rozpočtové náklady cca 145 mil. Dotace SFŽP. Rekonstrukce stávající ČOV za provozu, zvýšení kapacity. Přiváděné zatížení ČOV je 17.000 EO.

Jirkov 2005-2006

Zpracování realizační dokumentace stavby. Zadáno přímou volbou zhotovitele. Rozpočtové náklady 90 mil. Kč. Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV. Návrhová kapacita ČOV je 40.000 EO. ČOV je ve zkušebním provozu

České Budějovice 1998-2000, 2003-2004

Návrhová kapacita ČOV je 375.000 EO. Jedná se o největší ČOV v Jižních Čechách.
Rekonstrukce 1998-2000:
Generální projektant, zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 83,5 mil. Kč, hrazeno z městského rozpočtu. Intenzifikace probíhala za plného provozu stávající ČOV.
Rekonstrukce po povodni 2003-2004:
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 120 mil. Kč.

Vysoké Mýto 2003

Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady cca 25 mil. Dotace SFŽP. Rekonstrukce stávající ČOV za provozu. Skutečné přiváděné zatížení ČOV je 12.000 EO.

Veselí nad Lužnicí 2001-2002, 2010

Generální projektant. Rozpočtové náklady 24 mil. Kč. Dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 17.000 EO. Rekonstrukce stávající ČOV.

Přelouč 2000-2001

Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 85 mil. Kč, dotace MZ ČR. Návrhová kapacita ČOV je 11.500 EO. Jedná se o výstavbu zcela nové ČOV a dostavbu části kanalizace.

Sušice 2000-2001

Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 20 mil. Kč, dotace MZ ČR. Návrhová kapacita ČOV je 14.000 EO. Jedná se o rekonstrukci stávající ČOV bez přerušení provozu.

Přeštice 1999-2000

Generální projektant, zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 23 mil. Kč, dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 12.000 EO. Rekonstrukce stávající ČOV probíhala za plného provozu. Součástí rekonstruované ČOV je nový řídící systém s PC.

Milevsko 1998-1999

Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Návrhová kapacita ČOV je 14.500 EO. Rozpočtové náklady 22,5 mil. Kč, dotace SFŽP. Jednalo se o rekonstrukci původní ČOV bez přerušení provozu. ČOV je v trvalém provozu.

Horažďovice 1996-1998

Generální projektant stavby, kompletní inženýrská činnost. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 84 mil. Kč, přímá dotace MF ČR. Návrhová kapacita ČOV je 22.000 EO. Velmi složité základové podmínky na břehu Otavy. ČOV je již v trvalém provozu a dosahuje vynikajících výsledků čištění včetně ekonomických provozních parametrů. Součástí stavby byla i rozsáhlá kanalizace v celém městě.

Vodňany 1996-1997

Generální projektant, kompletní inženýrská činnost. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 47 mil. Kč, dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 28.000 EO. ČOV je v trvalém provozu. Jednalo se o dostavbu a rekonstrukci bývalé průmyslové ČOV za provozu a připojení kanalizace z města.