ekoeko@ekoeko.cz
+420 385 775 111
F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 Č.Budějovice

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD NAD 10.000 EO

 

AČOV Tábor

2021

Projektová dokumentace v úrovni pro územní rozhodnutí včetně zajištění řízení procesu EIA, na stavbu nízkoteplotní sušárny a pyrolýzy strojně odvodněných kalů.

2016-2020

Rekonstrukce kalového hospodářství, výstavba třetí vyhnívací nádrže, nového strojního odvodnění kalu a instalace kontinuálního měření P-Po3- 4 a automatického řízení dávky kapalného koagulantu.

2010-2014

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele. Intenzifikace stávající technologické linky AČOV. Přiváděné zatížení ČOV je cca 95.000 EO. Rozpočtové náklady 187 mil. Kč.

 

Hradec Králové

2019-2021

Úpravy technologie ČOV 140.000 EO – vstupní čerpací stanice Qmax 5,0m3/s, Investiční náklady cca 25 mil.Kč. 

Přechod vyhnívacích nádrží na termofilní režim. Investiční náklady cca 32 mil.Kč.

 

České Budějovice

1998-2000, 2003-2004, 2019-2020

Návrhová kapacita ČOV je 375.000 EO. Jedná se o největší ČOV v Jižních Čechách.

Modernizace  technologie    2016- 2020:                                                                      

Postupná modernizace technologických celků:

- modernizace aeračního sytému, odvodnění kalů, měření na přítoku, zahušťování kalu, čerpání primárního kalu, výměna strojních česlí, strojní zahuštění kalů, postupná rekonstrukce MAR a ASŘ. Investiční náklady cca 80 mil. Kč.

Rekonstrukce po povodni 2003-2004:

Generální projektant.  Rozpočtové náklady 120 mil. Kč.                                              

Rekonstrukce 1998-2000:

Generální projektant. Rozpočtové náklady 83,5 mil. Kč, hrazeno z městského rozpočtu. Intenzifikace probíhala za plného provozu stávající ČOV.

                                                                                                             

Jindřichův Hradec

2014 - 2017

Rekonstrukce a modernizace dosazovacích nádrží, aeračního systému a dmychárny. Osazení kogenerační jednotky. Investiční náklady cca 30 mil. Kč.

 

Sokolov

2010-2014, 2018-2020

Intenzifikace ČOV 50.000 EO, postupná realizace technologických a stavebních úprav - biologická část, kalové hospodářství, lapák písku (2014), usazovací nádrže a dosazovací nádrže (2018). Investiční náklady cca 120 mil.Kč.

                                                                                                            

Kladno Vrapice

2015 - 2016

Zpracování technologické části dokumentace pro výběr zhotovitele. Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV za provozu. Přiváděné zatížení ČOV je cca 70.000 EO. Rozpočtové náklady technologie 88 mil. Kč.

 

Pardubice

2007-2014

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (2007) a stavební povolení (2008) a výběr zhotovitele (2009). Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV pro čištění vod z města a závodu SYNTESIA. Přiváděné zatížení ČOV je cca 220.000 EO. Stavba dokončena v roce 2014. Investiční náklady xxa 320mil. Kč.

 

Tábor Klokoty

2012

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele. Intenzifikace stávající ČOV. Přiváděné zatížení ČOV je cca 16.000 EO. Rozpočtové náklady 9 mil. Kč.

Horažďovice

1996-2019

Generální projektant stavby, kompletní inženýrská činnost. Rozpočtové náklady 84 mil. Kč, přímá dotace MF ČR. Návrhová kapacita ČOV je 22.000 EO. Velmi složité základové podmínky na břehu řeky Otavy.

Rekonstrukce dvojice biologických linek (2018), nové strojní odvodnění kalu (2019). Investiční náklady cca 37mil. Kč.

 

Svitavy

2008-2010

Generální projektant. Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele. Rozpočtové náklady cca 145 mil. Dotace SFŽP. Rekonstrukce stávající ČOV za provozu, zvýšení kapacity. Přiváděné zatížení ČOV je 20.000 EO.

Veselí nad Lužnicí

2001-2002, 2010

Generální projektant. Rozpočtové náklady 24 mil. Kč. Dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 17.000 EO. Rekonstrukce stávající ČOV.  Osazení nového zdroje tlakového vzduchu (2010).

 

Jirkov

2005-2006

Zpracování realizační dokumentace stavby. Rozpočtové náklady 90 mil. Kč. Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV. Návrhová kapacita ČOV je 40.000 EO.

Vysoké Mýto

2003

Generální projektant. Rozpočtové náklady cca 25 mil. Dotace SFŽP. Rekonstrukce stávající ČOV za provozu. Skutečné přiváděné zatížení ČOV je 12.000 EO.

Přelouč

2000-2001

Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 85 mil. Kč, dotace MZ ČR. Návrhová kapacita ČOV je 11.500 EO. Jedná se o výstavbu zcela nové ČOV a dostavbu části kanalizace.

Sušice

2000-2001

Generální projektant. Rozpočtové náklady 20 mil. Kč, dotace MZ ČR. Návrhová kapacita ČOV je 14.000 EO. Jedná se o rekonstrukci stávající ČOV bez přerušení provozu.

Přeštice

1999-2000

Generální projektant. Rozpočtové náklady 23 mil. Kč, dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 12.000 EO. Rekonstrukce stávající ČOV probíhala za plného provozu. Součástí rekonstruované ČOV je nový řídící systém s PC.

Milevsko

1998-1999

Generální projektant. Návrhová kapacita ČOV je 14.500 EO. Rozpočtové náklady 22,5 mil. Kč, dotace SFŽP. Jednalo se o rekonstrukci původní ČOV bez přerušení provozu. ČOV je v trvalém provozu.

Vodňany

1996-1997

Generální projektant, kompletní inženýrská činnost. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 47 mil. Kč, dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 28.000 EO. Jednalo se o dostavbu a rekonstrukci bývalé průmyslové ČOV za provozu a připojení kanalizace z města.